Kvaliteet

 KRC Ehitus OÜ kvaliteedi- ja keskkonnaalased juhtpõhimõtted

• Peame kinni kokkulepetest
• Oleme usaldusväärsed ja paindlikud partnerid
• Pakume tellija soovidele vastavat kvaliteetset ehitusteenust
• Oleme järjepidevad ja tulemustele orienteeritud
• Ennetame tegevusega kaasnevaid riske ja õpime vigadest
• Oleme orienteeritud muutuma efektiivsemaks kasutades innovaatilisi lahendusi
• Räägime probleemidest kohe ja tegeleme nendega
• Panustame töötajate arengusse ja erialase kompetentsi tõstmisele
• Pöörame suurt tähelepanu tööohutusele ja keskkonnasäästlikule tegevusele
• Tegutseme keskkonnateadlikult, viime oma teadmised koostööpartneriteni
• Kaitseme ja väärtustame looduskeskkonda kasutades ressursse vastutustundlikult
• Parendame järjepidevalt oma juhtimissüsteemi tõstes kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutusalast teadlikkust
• Sorteerime jäätmeid